Predstavitev mag. naloge Mojce Vižintin: Uspešnost italijanske fašistične osnovne šole na Primorskem skozi oči šolskih nadzornikov

od 13.03.2018 do 13.03.2018

ob 19.00

Organizator: Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica, Grajska cesta 1, Kromberk, Nova Gorica, t: 05 335 98 11, goriski.muzej@siol.net

Nova Gorica - Grad Kromberk

Mojca Vižintin je v magistrskem delu proučevala italijanizacijo in fašizacijo slovenskega šolstva v Julijski krajini med obema vojnama. O tem je sicer pisalo že več slovenskih avtorjev, vendar večina znanstvene literature obravnava slovensko doživljanje takratnih razmer. Avtorica bo temo predstavila še z drugega, do sedaj neraziskanega, zornega kota. Na predavanju bo odgovorila na vprašanji, kako so uspeh ali neuspeh svoje (raznarodovalne) politike doživljale italijanske oblasti ter ali sta se jim v totalitarno vzgojo vložena denar in trud dolgoročno obrestovala.

Avtorica je do sklepov prišla s pomočjo pluralne študije primerov, ki v celoti temelji na analizi in interpretaciji arhivskih poročil italijanskih šolskih nadzornikov.

ar©tur