OBISK POBRATENEGA DRUŠTVA IZ GRAEFINAU ANGSTEDTA

od 06.10.2018 do 14.10.2018

Organizator: ŠPORTNO DRUŠTVO MARK ŠEMPETER Trg I. Roba 4, 5290 Šempeter pri Gorici ales.sela@siol.net www.sd-mark-sempeter.si

Šempeter pri Gorici - Vsakodnevni ogledi krajev in znamenitosti po Sloveniji

Od 6. do 14. oktobra

Vabimo člane ŠD MARK in druge k sodelovanju.

 

ar©tur