Michal Rynia, Nastja Bremec Rynia LABIRINT

od 07.10.2018 do 07.10.2018

ob 17.00

Organizator: Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica, t: O5 335 22 00, 05 335 22 47 (blagajna), blagajna@sng-ng.si, www.sng-ng.si

Nova Gorica - SNG Nova Gorica, veliki oder

MN Dance Company, SNG Nova Gorica. Za IZVEN.

ar©tur