Peter Quilter GLORIOUS!

od 18.11.2018 do 18.11.2018

ob 17.00

Organizator: Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica, t: O5 335 22 00, 05 335 22 47 (blagajna), blagajna@sng-ng.si, www.sng-ng.si

Nova Gorica - SNG Nova Gorica, veliki oder

Gostuje SNG Maribor. Glasbena komedija. Za abonma Nedelja popoldan, Konto in Izven.

ar©tur