Predstavitev knjige Krčme in gostilne na Trnovsko-Banjški planoti

od 08.02.2019 do 08.02.2019

ob 17.00

Organizator: Bralni Klub Grgar, Grgar 47, Grgar, bralniklub.grgar@gmail.com, http://www.kdgrgar.com,

Grgar - Kulturni dom Grgar

Predstavitev knjige Krčme in gostilne na Trnovsko-Banjški planoti se bo prepletala s Prešernovo poezijo.

ar©tur