BARBARA BORČIĆ: Samoorganiziranje v umetnosti ali Kjer se srečata umetniška in teoretska praksa, predavanje

od 17.04.2019 do 17.04.2019

ob 19.00

Organizator: Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, Nova Gorica, t: 05 335 40 10, uprava@kulturnidom-ng.si, www.kulturnidom-ng.si

Nova Gorica - Mestna galerija Nova Gorica

Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo. Alternativne pobude in delovanje v polju umetnosti se v določenih družbenih trenutkih zgostijo ter imajo večjo prezenco in učinek. Danes so v primerjavi z »alternativno sceno osemdesetih«, alternativne lahko paralelne dejavnosti in programi zunaj nacionalnih institucij ali pa premišljeno in konsistentno (so)delovanje v okviru javnih in nevladnih organizacij, vendar (vsaj relativno) neodvisno in avtonomno. V predavanju bo Barbara Borčić podala nekaj osnovnih strukturnih značilnosti, kot so povezava različnih protagonistov in disciplin v širši model, »razširjeno polje umetnosti« v prepletu med umetniškimi praksami, novimi tehnologijami in diskurzivnimi praksami, ki se dogajajo na presečišču umetnost – teorija – politika. Na podlagi teh bo mapirala primere samoorganizirane združbe akterjev, ki vzpostavijo svojo organizacijsko strukturo, krog sodelavcev, lasten medij in avtonomen prostor, ki postane vozlišče združevanja, sodelovanja in eksperimentiranja.

ar©tur