Predavanje: Naselja – preplet življenjskega okolja človeka in živali

od 07.05.2019 do 07.05.2019

ob 20.00

Organizator: Goriški muzej, Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica, Grajska cesta 1, Kromberk, Nova Gorica, t: 05 335 98 11, goriski.muzej@siol.net

Kromberk - Grad Kromberk

Številne živali so se skozi tisočletja prilagodile na bivanje v ali ob človeških bivališčih. Število mnogih se danes tudi pri nas hitro zmanjšuje zaradi spremenjenega načina gradnje in bivanja. Predstavljene bodo nekatere vrste, ki so zaradi teh sprememb najbolj ogrožene. Kateri dejavniki jih ogrožajo ter kako lahko pripomoremo k njihovi ohranitvi? V nasprotju s številnimi domorodnimi vrstami sobivanje s človekom zelo ustreza nekaterim tujerodnim vrstam. Kakšne so naše možnosti in priložnosti za njihovo omejevanje?

Sodelujeta: dr. Jana Laganis in Bojana Fajdiga, obe iz Zavoda RS za varstvo narave. 

ar©tur