ODPADE Oton Župančič, Irena Rajh DIČI, DIČA!

od 14.03.2020 do 14.03.2020

ob 10.30

Organizator: Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica, 05 335 22 00, 05 335 22 47 (blagajna), blagajna@sng-ng.si; www.sng-ng.si

Nova Gorica - SNG Nova Gorica, mali oder

ar©tur