ODPADE Ivo Svetina V IMENU MATERE

od 20.03.2020 do 20.03.2020

ob 18.00

Organizator: Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica, 05 335 22 00, 05 335 22 47 (blagajna), blagajna@sng-ng.si; www.sng-ng.si

Nova Gorica - SNG Nova Gorica, veliki oder

Gostuje SNG Drama Ljubljana. Družinska saga. Abonma Veliki oder, Konto in Izven.

ar©tur