Duncan Macmillan PLJUČA

od 25.03.2020 do 25.03.2020

ob 20.00

Organizator: Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica, 05 335 22 00, 05 335 22 47 (blagajna), blagajna@sng-ng.si; www.sng-ng.si

Nova Gorica - SNG Nova Gorica, mali oder

Gostuje SNG Drama Ljubljana. Dialog mladega para. Nina Ivanišin je za igro v prejela dve prestižni nagradi: nagrado Sklada Staneta Severja in nagrado Prešernovega sklada. Abonma Mali oder, Konto in Izven. 

ar©tur