Luigi Pirandello ŠEST OSEB IŠČE AVTORJA

od 27.03.2020 do 27.03.2020

ob 20.00

Organizator: Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, Nova Gorica, 05 335 22 00, 05 335 22 47 (blagajna), blagajna@sng-ng.si; www.sng-ng.si

Nova Gorica - SNG Nova Gorica, veliki oder

Drama v gledališču. Abonma Konto in Izven.

ar©tur