Klima

Podnebje je prehodno submediteransko z veliko sonca, s povprečno milimi in vlažnimi zimami in vročimi poletji. Poletno vročino nemalokrat osvežijo odrešilne padavine. Na klimatske razmere pa delno vpliva tudi kraško podnebje.

ar©tur