Znak Slovenia Green Destination

datum: 10.06.2016

kategorija: Novice

Turistična zveza TIC Nova Gorica je izvajala aktivnosti za pridobitev zelenega znaka Slovenia Green Destination za destinacijo Nova Gorica. V preteklih dneh je strokovna komisija iz podjetja GoodPlace – Tovarna trajnostnega turizma (v imenu Slovenske turistične oragnizacije – STO) obiskala Novo Gorico in pregledala vso dokumentacijo, ki jo je Turistična zveza Nova Gorica poslala ob prijavi. S tem se je destinacija Nova Gorica pridružila 15 destinacijam, ki so vstopile v pilotni nacionalni program za pospeševanje uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma. Shema se izvaja pod okriljem Slovenske turistične organizacije (STO).

Logotip Slovenia GreenZelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem, namenjen tako destinacijam kot tudi posameznim turističnim ponudnikom. V destinaciji Nova Gorica, ki zajema območje Mestne občine Nova Gorica, smo se junija 2015 odzvali na javni poziv za destinacije in se priključili prvim pilotnim slovenskim turističnim destinacijam, ki so ocenjene po ZSST.

Shema ZSST temelji na globalnih indikatorjih za trajnostni razvoj destinacij, ki jim je dodan nacionalni značaj. Gre za kompleksen sistem, sestavljen iz več korakov in orodij. Takoj po vstopu v shemo smo v destinaciji že pričeli z delom ter določili koordinatorja, to je Dejana Baša iz Turistične zveze TIC Nova Gorica. Pričelo se je zahtevno delo zbiranja podatkov za pripravo prijave, ki je bilo razdeljeno na več sklopov. Zbirali smo mnenja prebivalstva, turističnih podjetij in obiskovalcev preko anket, katerih rezultate smo vključili in analizirali v prijavi. Imenovana je bila zelena ekipa, ki jo sestavljajo trije člani. Sledilo je zamudno delo zbiranja podatkov pri ustreznih ustanovah, podjetjih, zavodih in institucijah. Vsem, ki so se odzvali na našo prošnjo za pomoč, se iskreno zahvaljujemo za njihovo sodelovanje, namenjen čas, strokovnost in odzivnost. Podatki so bili iz različnih področij: narava in njeno varovanje, dostop, informacije in izobraževanje, zelene politike, odprti prostori, okoljsko upravljanje, upravljanje z vodami, trajnostna mobilnost, odpadki in predelava odpadkov, energija in blaženje podnebnih sprememb, prilagajanje na podnebne spremembe, kulturna dediščina, lokalna tradicija, destinacijski management, vključenost turističnega gospodarstva, gostoljubnost in zadovoljstvo, svoboda in pravičnost, vključenost lokalne skupnosti, zdravje in varnost... Nato so sledile še štiri ocene destinacije, ki so jih izvedli trije neodvisni ocenjevalci in koordinator. Vse zbrane podatke smo predstavili v prijavnici in destinacijskem poročilu. Po obisku komisije pričakujemo v kratkem oceno destinacije: bronasti, srebrni ali zlati znak.

Z izvedbo celotnega postopka smo pridobili celovit vpogled v trajnost destinacije. Pridobitev znaka bo destinaciji služila za mednarodno primerljivo oceno in pa tudi za nabor ustreznih ukrepov za izboljšave v prihodnosti. Poleg tega se bomo s pridobitvijo znaka Slovenia Green Destination na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih. Nenazadnje pa je v tem procesu ključno prebivalstvo, ki v destinaciji živi. Izrednega pomena je, da je destinacija najprej zelena, trajnostna in prijazna za vse, ki tu živimo in delamo. S tem jo bodo kot takšno sprejemali tudi obiskovalci. 

 

Zelena shema: www.slovenia.info

 

 

ar©tur