Pomembni kontakti

Pomembne telefonske številke:

Policija
Tel.: 113

Gasilci in reševalci
Tel.: 112

Pomoč na cesti
Tel.: 1987

Stanje na cestah
Tel.: 1970

Informacije o telefonskih številkah
Tel.: 1188


Zdravstvo:

Bolnišnica dr. Franc Derganc
Ulica Padlih borcev 13, 5290 Šempeter pri Gorici
T: ++ 386 (0)5 330 10 00
www.bolnisnica-go.si

Zdravstveni dom Nova Gorica - Osnovno varstvo
Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica
Tel.: ++386 (0)5 338 32 00
www.zd-go.si
Nujna medicinska pomoč
Tel.: ++386 (0)5 338 33 33

Zdravstveni dom Nova Gorica - Zobozdravstveno varstvo
Ulica Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica
Dežurna zobna ambulanta
Tel.: ++386 (0)5 335 55 34

Lekarna
Rejčeva 2, 5000 Nova Gorica
Tel.: ++ 386 (0)5 330 34 50


Promet:

Avtobusna postaja
Kidričeva 22, 5000 Nova Gorica
Tel.: ++386 (0)5 330 31 33

Železniška postaja
Kolodvorska pot 8, 5000 Nova Gorica
Tel.: ++386 (0)5 296 37 00


Drugo:

Pošta
Kidričeva 19, 5000 Nova Gorica
Tel.: ++386 (0)5 332 56 00

ar©tur