Seznam turističnih društev

TD BANJŠICE - Banjšice 86, 5152 Grgar
www.banjsice.si

TD BRANIK - Branik 79 A, 5295 Branik

TD DORNBERK - Prešernova 29, 5294 Dornberk

TD LIG KOLOVRAT - Lig 1a, 5213 Kanal

TD LOKOVEC - Lokovec 82, 5253 Čepovan
www.turisticnodrustvolokovec.si

TD LOKVE - Lokve 30, 5252 Trnovo pri Gorici
www.planota.si

TD NOVA GORICA - Delpinova 10, 5000 Nova Gorica
www.td-novagorica.si

TD OSEK - Osek 73, 5261 Šempas
www.drustvo-osek.org

TD OZELJAN–ŠMIHEL - Ozeljan 93, 5261 Šempas
www.ozeljan.net

TD PRVAČINA - Prvačina 48, 5297 Prvačina
www.td-prvacina.si

TD I. SVIT GORIŠKI KRAS - Lokvica 25, 5291 Miren

TD SOLKAN - IX. korpus 46, 5250 Solkan
www.solkan.net

TD ŠEMPAS - Šempas 29, 5261 Šempas

TD ŠMARTNO - Šmartno 20, 5211 Kojsko

KTD VITOVLJE - Osek 73, 5261 Šempas
www.vitovlje.com

KTD VOGRSKO - Vogrsko 7, 5293 Volčja Draga

ŠKTD ZALOŠČE - Gregorčičeva 13, 5294 Dornberk
www.zalosce.si

ar©tur