Zanimivi kraji

Nova Gorica

Nova Gorica, mestece ob meji z Italijo, že dobrih šest desetletij predstavlja srce sončne Goriške. Nastala je po drugi svetovni vojni kot nadomestek Gorici, ki je ostala za mejo. Mesto z blago klimo, zeleno in cvetoče vse leto, mlado in živahno, je prijazno domačinom in obiskovalcem z vseh koncev sveta. Je tako rekoč mlajša sestra Gorice, s katero prihodnost pišeta skupaj. Kot edinstven primer v Evropi dve mesti stojita tik ob meji, a brez mejnih prehodov ter v vedno večjem sožitju na vseh ravneh.

Solkan

Tam, kjer zapusti reka Soča alpski in predalpski svet ter se nato preko Soške ravni zliva proti Jadranskemu morju, leži zelo staro naselje na Goriškem. Prav lega je kraju odmerila pomembnost od prazgodovine do današnjih dni.

Rožna Dolina

Je razpotegnjeno naselje na nadmorski višini 86 m vzdolž 4 km dolge istoimenske doline, ki sega od Ajševice do meje z Italijo.

Šmihel

Vas se prvič omenja kot »sannt Michel« leta 1471 in nato leta 1485 v urbarju za Rihemberk. Z zahoda jo omejuje hudourniški Lijak. To ime (potok in ravnina Lijak – »aput Liach«), srečamo prvič v nekem spisu iz dobe okoli leta 1200, ki našteva posest grofov Goriških.

Ozeljan

Viri naselje prvič omenjajo v 12. stoletju (leta 1176), vas je sodila pod šempasko župnijo, v različnih virih pa se pojavljajo krajevna imena Osslan, Ozslon, Osselam, Oselan...

Šempas

Naselje se v virih prvič omenja okrog leta 1200. Skozi čas se pojavlja pod različnimi imeni Sannd Pass, De sancto Passo, Schoenpass. Od poznega srednjega veka je imel Šempas status župnije. Prej je sodil pod solkansko pražupnijo iz nje pa je bil izločen verjetno že pred letom 1431.

Vitovlje

Gradišče nad Vitovljami so najstarejša antropogena prvina v kulturni krajini tega območja. Vas je sicer prvič omenjena okoli leta 1200 v seznamu posesti goriških grofov, nato pa leta 1361 z omembo cerkve Marijinega vnebovzetja.

Osek

Osek je strnjeno naselje umaknjeno v pobočje Trnovske planote, na podoru iz geološke preteklosti. Prve omembe naselja so okoli leta 1350, ko se omenja združitev oglejskih posesti z Goriško.

Prvačina

Gručasto naselje, pripeto na nizko vzpetino Kamnega čela, očara s svojimi ozkimi ulicami, ki se kot labirint križajo med seboj. Sprehodimo se po lepem drevoredu vse do cerkve sv. Andreja, katere notranjost krasijo tudi Tominčeve slike.

Gradišče nad Prvačino

Lična vas Gradišče krasi grič na južnem robu Vipavske doline nad naseljem Prvačina. Pogled, ki se odpre na Prvačko polje in seže tja do Čavna na severu ter do Svete Gore in Sabotina na zahodu, je vreden, da se na to vzpetino večkrat zapeljemo.

Zalošče

Zalošče, vas v spodnji Vipavski dolini, katere jedro krasi podružnična cerkev sv. Lovrenca, ponuja poleg številnih ponudnikov vin in turističnih kmetij tudi druge zanimivosti za preživljanje prostega časa.

Tabor pri Dornberku

Tabor je majhno strnjeno naselje nad Dornberkom z zanimivo in dobro ohranjeno stavbno dediščino. Listine ga prvič omenjajo leta 1152.

Branik

Kjer se Komenski kras strmo spušča proti Vipavski dolini in kjer reka Branica tik pred zlitjem z reko Vipavo že umirjeno vije svojo strugo, leži kraj Branik. Na jugozahodu planota, na vzhodu vinorodno gričevje, ki proti severu prehaja v nižinski svet, vzbudi zanimanje še tako naključnemu obiskovalcu.

Pedrovo

Pedrovo leži na severnem robu Kraške planote nad dolino Branice v bližini gradu Rihemberk.

Grgar, Bate, Grgarske Ravne

Ko se boste iz Nove Gorice po vijugasti cesti vzpenjali proti Banjšicam, vas bo pot zapeljala skozi Grgarsko kotlino, ki jo na eni strani omejujeta strma Skalnica (682 m) in Škabrijel (646 m), na drugi pa predgorje Banjške planote.

Banjšice

Banjšice ležijo v osrčju Banjške planote na nadmorski višini 700 m. Prebivalstvo se ukvarja pretežno z živinorejo in poljedeljstvom. Banjšice se nahajajo na planoti, od koder je čudovit razgled na Julijske Alpe, na Slemenu pa vidimo celo morje.

Lokovec

Na skrajnem vzhodnem delu Banjške planote, tik ob robu nad Čepovansko dolino, se v ozkem pasu razprostira ena najdaljših slovenskih vasi, za katero so značilne samotne domačije. Ta brezvodni del Banjške planote se bistveno razlikuje od njenega preostalega dela. Območje karbonatnih kamnin je izrazito zakraselo. Tu najdemo nekoliko višji kraški svet, ki je reliefno zelo razgiban. Tipična kraška uravnava je prepredena s stožčastimi hribčki in z na gosto posejanimi vrtačami, številnimi brezni in jamami ter manjšimi kraškimi doli.

Čepovan

Odmaknjena od nenehnega hitenja se v zavetju hribov skriva Čepovanska dolina, ki pritegne s svojo pristnostjo, lepo naravo, skritimi kotički in pričakovanjem, kaj sledi za naslednjim ovinkom. V osrčju doline nas pričaka razpotegnjena vas Čepovan.

Lokve

Naselje Lokve leži v z gozdom obdani dolini 965 metrov nad morjem na severozahodnem delu Trnovske planote. Kraj je le 20 km oddaljen od Nove Gorice, poti pa se odpirajo tudi proti Ajdovščini in Idriji ter Čepovanu in Mostu na Soči.

ar©tur