Grgar, Bate, Grgarske Ravne

Ko se boste iz Nove Gorice po vijugasti cesti vzpenjali proti Banjšicam, vas bo pot zapeljala skozi Grgarsko kotlino, ki jo na eni strani omejujeta strma Skalnica (682 m) in Škabrijel (646 m), na drugi pa predgorje Banjške planote.

Kotlina je bila še zelo zgodaj naseljena. O tem pričajo stare župnije in naselje Gradišče, kjer so ljudje iskali zatičišče pred Turki, ter nekdanji grad na Škrlji. Ta kotlina je znana tudi iz prve in druge svetovne vojne, saj je bil Grgar pomembna partizanska vas. Grgar, Grgarske Ravne in Bate so vasice, ki kljub svoji majhnosti skrivajo številne naravne lepote in kulturne znamenitosti, ki si jih je vredno ogledati.

V Grgarskih Ravnah si lahko ogledate vodovod in rezervoar za vodo iz prve svetovne vojne, ki so ga zgradili avstrijski vojaki. Po ukazu avstrijske nadvojvodinje Marije Ane. V istem obdobju je bila zgrajena tudi vaška pralnica, kjer so vaščanke prale perilo in poklepetale na kamnitih klopeh, ki so stale poleg pralnice. Istočasno je bilo postavljeno še obzidje z dvema stolpoma, ki je služilo kot obramba pred sovražnikovimi napadi. Med prvo svetovno vojno so avstrijski vojaki postavili vaško kapelico s kipom Matere Božje pred katero so se vojaki zbirali pri božji službi. Tudi kapelica je bila zgrajena po ukazu avstrijske nadvojvodinje Marije Ane.

V vasi se nahaja tudi Zeliščni center Grgarske Ravne, v katerem so prostori za predelavo zelišč, kuhinja s spremljevalnimi prostori, trgovinica in večnamenski prostor za degustacije, izobraževanja in promocijo tradicionalnih pridelkov in izdelkov.

Pot vas bo peljala tudi skozi vas Bate. Središče vasi je pri cerkvi. Župnijska cerkev svetega križa v Batah je posvečena najdenju svetega križa, glavna slovesnost ali shod pa se obhaja vsako leto na praznik Gospodovega vnebovhoda. Pri cerkvi je tudi staro vaško pokopališče, ki je bilo pred leti prenovljeno. Tu so pokopani avstrijski vojaki iz prve svetovne vojne. Posmrtni ostanki italijanskih vojakov, ki so bili prav tako pokopani na tem pokopališču pa so bili leta 1935 izkopani in preneseni v kostnico na Oslavju.

ar©tur