Šmihel

Vas se prvič omenja kot »sannt Michel« leta 1471 in nato leta 1485 v urbarju za Rihemberk. Z zahoda jo omejuje hudourniški Lijak. To ime (potok in ravnina Lijak – »aput Liach«), srečamo prvič v nekem spisu iz dobe okoli leta 1200, ki našteva posest grofov Goriških.

Njihov grb je še danes na osrednjem sklepniku cerkve sv. Mihaela v Šmihelu. Po pripovedovanju je na Lijaku v tistih časih stal dvor. Iz tega časa poznamo tudi način življenja kmetov – tlačanov, ki so tlačanili na tej posesti.

Razloženo naselje sestavljajo zaselki Guno, Na hribu, Livešče, Murnovi, Opade, Leskovec, Sedovec, Šmihel in Zvirek.

ar©tur