Osek

Osek je strnjeno naselje umaknjeno v pobočje Trnovske planote, na podoru iz geološke preteklosti. Prve omembe naselja so okoli leta 1350, ko se omenja združitev oglejskih posesti z Goriško.

Ime Osek se pojavi tudi na listini iz leta 1635, ki govori o darovanju zemlje za Marijino Cerkev. Sama lega pa nakazuje, da je naselje starejše, verjetno še iz rimskih časov ali prej. Pred 120 leti so pod naseljem našli rimske zlatnike.

Skozi čas se ime naselja zapisuje različno: Ossek, Vssek, Vzzekck, Vzzekk. Deli naselja so: Boršt, Na cesti, Podgrac, Rošovšče, Rimc. S tem imenom domačini povezujejo rimsko prisotnost na območju.

Sredi vasi stoji znamenita, več kot sto let stara lipa. Domačini ji pravijo lipa 'na placu' ali lipa 'sredi sveta'. Danes je v vasi prisotno vinogradništvo in vinarstvo ter nekatere oblike dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (vinotoči).

www.drustvo-osek.org

ar©tur