Rožna Dolina

Je razpotegnjeno naselje na nadmorski višini 86 m vzdolž 4 km dolge istoimenske doline, ki sega od Ajševice do meje z Italijo.

Dolino omejuje na južni strani pobočje Stare Gore in Markovega hriba, na severni strani pa gozd Panovec. Strjena naselja so locirana v dnu same doline in na pobočju najbližjih vzpetin. Ob križišču cest blizu nekdanjega mejnega prehoda je po drugi svetovni vojni zrasla stanovanjska četrt.

Posebnost Rožne Doline je židovsko pokopališče, eno redkih na slovenskih tleh. Zaradi svoje lokacije, starosti nagrobnikov in njihove umetnostnozgodovinske vrednosti je spomenik nacionalnega pomena.

www.roznadolina-ng.si

ar©tur