Gradišče nad Prvačino

Lična vas Gradišče krasi grič na južnem robu Vipavske doline nad naseljem Prvačina. Pogled, ki se odpre na Prvačko polje in seže tja do Čavna na severu ter do Svete Gore in Sabotina na zahodu, je vreden, da se na to vzpetino večkrat zapeljemo.

Znan slovenski portretist 19. stoletja Jožef Tominc (1790 - 1866) je preživel na Gradišču zadnja leta svojega življenja in je tu tudi pokopan. Poleg groba na vaškem pokopališču na njega danes spominjajo doprsni kip v Spominskem parku Simona Gregorčiča in Jožefa Tominca pred kulturnim domom, spominska plošča na hiši štev. 74 (lokacija bivšega Tominčevega gradu) in pet slik v cerkvi Brezmadežne Device Marije, ki jih je slikar podaril ob priliki nove maše domačina Andreja Žnidarčiča 1860 leta.

Na Gradišču je dobrih 21 let živel najbolj ljudski pesnik, duhovnik, Goriški slavček Simon Gregorčič. Na Gradišče je prišel leta 1882 iz Rihenberka (današnji Branik) in ostal do leta 1903, ko se je preselil v Gorico. Službo vikarja je opravljal v letih 1882 – 1887 in 1897 – 1899. Kmalu po prihodu na Gradišče si je z izkupičkom od prodanih Poezij kupil na dražbi del Tominčevega posestva in si kasneje na njem sezidal hišo. Nanj spominjajo doprsni kip v Spominskem parku, spominska plošča na bivšem župnišču postavljena leta 1912 in Gregorčičeva pot, opremljena z osmimi tablami, ki vodi iz Renč na Gradišče. Njegov spomin je v vasi še močno živ, saj se številne zgodbe o Gregorčičevem življenju na Gradišču prenašajo iz roda v rod.  

Ob cesti, ki pelje iz Gradišča proti Dornberku, se pred hišo štev. 22 nahaja spominska kapelica aleksandrinkam s kipom Matere Božje. Leta 2010 je kapelico na svojem vrtu dal postaviti sin aleksandrinke.

 

ar©tur