Zalošče

Zalošče, vas v spodnji Vipavski dolini, katere jedro krasi podružnična cerkev sv. Lovrenca, ponuja poleg številnih ponudnikov vin in turističnih kmetij tudi druge zanimivosti za preživljanje prostega časa.

Skozi naselje pelje v bližnje vinograde mimo sadovnjakov in oljčnikov sprehajalna pot. Na najvišji točki 3,5-kilometrske poti se sprehajalcu odpre razgled na bližnji Dornberk, reko Vipavo, zaloško cerkev, na rodovitne griče in oddaljene hribe.  

Zaloška cerkev sv. Lovrenca je bila prvič omenjena leta 1578 v krstni knjigi iz Prvačine. Od leta 1947 je vikariat, od leta 2004 pa podružnica Dornberka. Cerkev je bila posvečena in sezidana leta 1620. Leta 1912 je bila prizidana druga zakristija in razširjena cerkev. Medtem ko je bila v letu 1993 prenovljena vsa zunanjost in urejeno je bilo elektično zvonenje. Dolžina notranjosti cerkve je 24,40 m, širina 9 m in višina približno 7 m. Zvonik, ki je prislonjen k cerkvi, je bil grajen istočasno s cerkvijo in meri v višino približno 30 m, širok in dolg pa je 3 m. Na njem so trije zvonovi. Zvon je uglašen na ton E mi in je težak 849 kg, posvečen svetemu Lovrencu. V višino meri 116 cm, premer 114 cm. Izdelan je bil v livarni Broili v Vidmu. Leto vlivanja je 1945. Na njem je  napis in okras: »Žrtvam vojne in dušam oznanjam večni mir«.

Na pobudo vaščanov se je očistil in uredil meander reke Vipave t.i. Zaloški bajer. Kraj je prava učilnica v naravi. V tem mrtvem rokavu reke domuje 40 ptičjih vrst, dvoživke, plazilci, kačji pastirji...  

www.zalosce.si

ar©tur