Pedrovo

Pedrovo leži na severnem robu Kraške planote nad dolino Branice v bližini gradu Rihemberk.

Starodavno naselje dvajsetih hiš ob cerkvici sv. Duha je v preteklih desetletjih dolgo počasi umiralo, danes pa je kot obujena speča princesa zopet polno življenja in dejavnosti. Vasica, ki je še na začetku 20. stoletja štela 110 prebivalcev, pred dvema desetletjema pa sta tu živela le še dva, jih ima danes 18, ob vikendih pa se število še poveča. Stavbna dediščina je izjemno dobro ohranjena in zgledno obnovljena, zato naselje velja za enega najbolje ohranjenih naselbinskih spomenikov v Sloveniji. Do vasice vodi položna cesta, ki se odcepi od glavne ceste Branik - Komen in vodi skozi svetel gozd, ki se je zarasel na nekdanjih vinogradniških terasah, ko so nekdanji prebivalci odšli. Pozorno oko bo ob cesti še uzrlo z velikim trudom in naporom izdelane starožitne vinske terase. Vas je v preteklosti slovela, po največjem sodu tu okoli, ter prostranih kostanjevih nasadih. Danes se v vasi prepletajo kultura, ekološko kmetijstvo in turizem.

ar©tur